TÁJÉKOZTATÓ AZ ÁRVÍZI HELYZETRÕL - 2002. április 2. kedd

Hidrometeorológiai helyzetKözép-Európa felett az elmúlt napokban egy igen magas nyomású anticiklon helyezkedett el, mely még most is meghatározza az idõjárást. Ennek hatására a Duna vízgyûjtõjén az elmúlt napokban nem volt csapadék, és az elkövetkezõ napokban sem várható lényeges változás. A hõmérsékletek kissé meghaladják az évszaknak megfelelõt.Jelenlegi és a várható vízállásokA csapadékmentes idõjárás következtében a magyarországi összes folyó apad, melyek általában a középvíz alatti tartományban vannak. A Duna hazai szakasza mentén szintén apadó jellegû, szombaton, március 30-án tetõzött a legalsó, Mohácsi szelvényben 817 cm-es vízállás mellett, II. fokú árvízvédelmi szint alatt (II. fok szintje 850 cm) Azóta ma reggelig már 101 cm-es apadást mértek. A továbbiakban az apadás folytatódására lehet számítani. A ma reggeli vízállások szerint a teljes hazai Duna-szakaszon a készültségi szintek alá csökkent a vízszint.Készültségi fokozatokA vízállások csökkenésével az árvízvédelmi fokozatokat is folyamatosan szüntették meg. Jelenleg már csak I. fokú készültség van érvényben, az árvíz okozta károk helyreállítása miatt, de ezek zömét is mai nap folyamán megszûntetik.

Ma reggel 6 órakor I. fokú árvízvédelmi készültséget 440 km hosszon tartanak a dunai védvonalakon.Védekezési munkákAz elmúlt napokban még a készültségben lévõ védvonalakon az igazgatóságok a fokozatnak megfelelõ figyelõszolgálatot látták el. Több helyen kellett kisebb beavatkozásokat tenni, és ahol igényelték az önkormányzatok, ott az igazgatóságok segítséget nyújtottak. Tegnap már nem volt árvízi jelenség, egy-két helyen észleltek csak fakadó vizeket.

A Szigetközben folyik a hullámtéri vízpótló rendszerben keletkezett károk felmérése és végzik az azonnali helyreállításokat is.

A Közép-Duna-völgyi Vízügyi Igazgatóság csepel-szigeti védvonalán mûtárgyrepedés injektálását és a Kvassay-zsilipi védvonalon pedig töltésfeltárást végeznek.

A bal parton Dunafalva térségében az árvízvédelmi töltés lábát közvetlenül megtámasztó partbiztosítás megcsúszását állítják helyre.
Az elkövetkezõ napokban a Duna menti védvonalakon védekezési fokozaton kívül további védképesség helyreállítást szolgáló munkálatokat fognak végezni. További tájékoztató a vízállások kedvezõ alakulására tekintettel nem készül.Budapest, 2002. április 2.